25'ten fazla konu seçemezsiniz Konular bir harf veya rakamla başlamalı, kısa çizgiler ('-') içerebilir ve en fazla 35 karakter uzunluğunda olabilir.
Loch Christian (uib05376) 931ea75a7e Add README 7 ay önce
.idea Add javadoc, remove empty tests 7 ay önce
app update class diagram 7 ay önce
doc Add README 7 ay önce
gradle/wrapper Create Android Studio project 9 ay önce
.gitignore Create Android Studio project 9 ay önce
build.gradle Create Android Studio project 9 ay önce
gradle.properties Create Android Studio project 9 ay önce
gradlew Create Android Studio project 9 ay önce
gradlew.bat Create Android Studio project 9 ay önce
settings.gradle Create Android Studio project 9 ay önce